Tilbake til Prosjekter

FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/

Sterke mødre – flinke barn

MiR har fått støtte av Bufdir til å utvikle en ny modell for å styrke familien i et forebyggende barnevernsprosjekt. Vi følger tett opp 5 familier som har blitt valgt ut i samarbeid med skoler med opplæring av foreldre og støtte barna i skole og fritidsaktiviteter. Prosjektet er treårig. Prosjektet skal ha samlinger ca 1 …

Aktiviteter for familier i fattigdom

Siden 2015 har MiR mottatt støtte fra Bufdirs tilskuddsordning mot barnefattigdom. Støtten brukes i all hovedsak til å arrangere turer og aktiviteter for familier som ikke selv har anledning til å reise på turer og ferier. På denne måten har tiltaket bidratt til at familier med dårlig råd kan delta på aktiviteter de vanligvis ikke …

Likestilling for vellykket integrering og familieliv

MiR mottar støtte fra Bufdir for å jobbe for et mer likestilt samfunn. Økt likestilling mellom kjønnene i ulike minoritetsfamilier er fokus for prosjektet. Gjennom dialogseminarer arbeider vi for å øke bevissthet og kunnskap rundt disse temaene. Dialogsamlingene ledes av ressurspersoner fra ulike minoritetsmiljøer. Gjennom dialog på eget morsmål, og gjennom muligheten for å lufte …

Et liv uten frykt og tvang

Siden 2015 har MiR har jobbet med dialogseminarer med foreldre om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll med støtte fra IMDI. På møtene våre ser vi at foreldrene er interessert i å vite mer, men at kun et møte ikke gir så stor holdningsendrende effekt hvis det ikke er noe oppfølging. Fra 2015-2017 har det …

Problematisk spilling i innvandrerfamilier

Klikk på bildet over for å se video MiR har fått støtte av Helsedirektoratet til et prosjekt for å lage film for foreldre om hvordan de kan sette gode grenser for barn som spiller for mye. Vi skal tekste snuttene på forskjellige språk og spre de allerede produserte brosjyrer. I 2016 laget vi brosjyrer i 10 forskjellige …