Tilbake til Prosjekter

FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Fokusområde familie- og samfunnsliv er helt klart MiRs største prosjektområde, om man måler i mottatte tilskudd og ressursbruk. Flere av prosjektene driftes av sentralleddet, mens aktivitetene gjennomføres i lokallagene. Dette er en fin måte for MiR å sikre en helhetlig tilnærming til ulike temaer gjennom hele organisasjonen, samtidig som lokallagene også får mulighet til å være med å forme prosjektene selv, og å tilpasse dem til deltakerne i sitt lokallag.

Prosjektene kan deles inn i tre hovedområder: veiledning og opplæring; inkluderingsarbeid og motvirkning av fattigdom; holdningsskapende arbeid.

MiRs lokallag jobber kontinuerlig med disse temaområdene ved at ressurspersoner går foran som gode eksempler når det gjelder blant annet likestilling og integrering. Samlinger i lokallagene er ofte preget av dialog rundt disse temaene, hvor de som har bodd en stund i Norge og lykkes med integreringen ofte får en rådgivende rolle overfor de som har vært kortere i landet. I tillegg arrangeres det kurs og aktiviteter både for barn, ungdom og foreldre i alle våre lokallag.

 

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/

Sterke mødre – glade barn

MiR har fått støtte av Bufdir til å utvikle en ny modell for å styrke familien i et forebyggende barnevernsprosjekt. Vi følger tett opp 5 familier som har blitt valgt ut i samarbeid med skoler med opplæring av foreldre og støtte barna i skole og fritidsaktiviteter. Prosjektet er treårig. Prosjektet skal ha samlinger ca 1 …

Skritt for skritt – Aktiviteter for barnefamilier

Siden 2015 har MiR mottatt støtte fra Bufdirs tilskuddsordning mot barnefattigdom. Støtten brukes i all hovedsak til å arrangere turer og aktiviteter for familier som ikke selv har anledning til å reise på turer og ferier. På denne måten har tiltaket bidratt til at familier med dårlig råd kan delta på aktiviteter de vanligvis ikke …

Likestilling for vellykket integrering og familieliv

MiR mottar støtte fra Bufdir for å jobbe for et mer likestilt samfunn. Økt likestilling mellom kjønnene i ulike minoritetsfamilier er fokus for prosjektet. Gjennom dialogseminarer arbeider vi for å øke bevissthet og kunnskap rundt disse temaene. Dialogsamlingene ledes av ressurspersoner fra ulike minoritetsmiljøer. Gjennom dialog på eget morsmål, og gjennom muligheten for å lufte …

Et liv uten frykt og tvang

Siden 2015 har MiR har jobbet med dialogseminarer med foreldre om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll med støtte fra IMDI. På møtene våre ser vi at foreldrene er interessert i å vite mer, men at kun et møte ikke gir så stor holdningsendrende effekt hvis det ikke er noe oppfølging. Fra 2015-2017 har det …

Problematisk spilling i innvandrerfamilier

Klikk på bildet over for å se video MiR har i flere år fått støtte av Helsedirektoratet til et prosjekt for å forebygge problematisk spilling for ungdommer med innvandrerbakgrunn. Prosjektet er hovedsakelig rettet mot foreldre, der vi setter i gang diskusjoner om hvordan de kan sette gode grenser for barn som spiller for mye. I …