Prosjekter

MiRs visjon definerer hvilke prosjekter som organisasjonen og lokallagene til enhver tid driver. I dag holder MiR på med flere prosjekter og hovedfokuset ligger på dyktiggjøring av foreldre, barn og unge i møtet med barnehage, skole og samfunnslivet for øvrig. Blant MiRs lokallag er Leksehjelp et av tiltakene som har hatt størst suksess.

Permanent link to this article: http://www.mirnett.org/wp/prosjekter/

SKOLE

View page »

FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

View page »

HELSE

View page »

2017

MIR har fått tildelt driftsmidler fra Integrasjons- og mangfoldsdirektorat (IMDi) Utdanningsetaten i Oslo Kommune har gitt tilskudd til prosjektet “Leksehjelp” i Oslo BUFDIR har gitt tilskudd til prosjektene “Skritt for skritt – styrking av fattige barnefamilier”, “Likestilling for vellykket integrering og familieliv” og “Utvikling av forebyggende tiltak til eneforsørgere i minoritetsbefolkningen”. IMDi har gitt tilskudd …

View page »

2016

Likestilling og familie – støttet av BUFDIR Fattigdom og mestring – støttet av BUFDIR Oslo leksehjelp “Et liv uten frykt og tvang” – støttet av IMDI Ungdom og seksualitet – støttet av ExtraStiftelsen “Tiltak mot problematisk dataspillatferd blant innvandrerungdommer” – støttet av Helsedirektoratet Svømming i Bodø Turer med MIR – friluftsliv og andre aktiviteter Tiltak …

View page »

2015

MIR fikk tildelt driftsmidler fra Integrasjons- og mangfoldsdirektorat (IMDI). Vi fikk økt tilskudd fra 200.000 kr til 500 000 igjen. BUFETAT ga tilskudd til et prosjekt om barnefattigdom. Det ble gjennomført en rekke fritidsaktiviteter for familier som har lite inntekt. MIR ønsket å presentere familiene for aktiviteter som er vanlige i det norske samfunnet. Målet var også at …

View page »

2014

I 2014 fikk Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk tildelt offentlige midler for å arbeide med ulike prosjekter rettet mot foreldre med barn i grunnskolen og for å finansiere den daglige driften. Helsedirektoratet ga støtte til prosjektet om spillavhengighet Miljødirektoratet ga støtte til et prosjekt for å oppmuntre personer med innvandrerbakgrunn til å benytte seg av naturen BUFDIR …

View page »