Tilbake til Hva er MiR?

Styret

WHYN LAM

 Styreleder

Whyn er utdannet sosialantropolog og har jobbet med integrering av innvandrere og flyktninger i mange år. Hun har ledet et prosjekt for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) som hadde som formål å bedre samarbeidet mellom hjem og skole i 5 år. Nå jobber hun i Oppfølgingstjenesten i Akershus Fylkeskommune med ungdommer som har falt ut av videregående skole.

Hun har vært leder av Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo. Whyn har to barn i skolealder.

Telefon: +47 906 56 435 / E-post: whyn@mirnett.org

VEGARD NERVIK

Styremedlem

Vegard er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han er entreprenør og har startet flere bedrifter innenfor programvare og informasjonsteknologi. Han har bodd og arbeidet i flere land og med forskjellige kulturer, blant annet 9 år i Sør-Afrika, hvor han også var frivillig med å hjelpe vanskeligstilte familier i Kwazulu-Natal gjennom kirken.

Han er far til fire jenter med multikulturell bakgrunn.


 NIMA DIRIYE

 Styremedlem

Nima jobber på pedagogisk fagsenter i Bydel Bjerke, Oslo kommune. Nima er veldig aktiv og driver med sykling, kanopadling og svømming i tillegg til å gå tur på fjellet.

 

 

 


MAGIDA MOHAMMED

 Styremedlem

Magida er utdannet lærer og har mange års erfaring med å jobbe som lærer for barnetrinnet i Irak. I Norge studerer Magida service og samferdsel ved Voksenopplæringen i Oslo.

Det å hjelpe nyankomne innvandrere med informasjon, veiledning og annet hjelp de måtte trenge i forbindelse med det å være ny i Norge er noe Magida er opptatt av. I MiR har Magida blant annet jobbet som morsmålslærer i kurdisk.

Magida er mor til en og i fritiden liker hun å tilbringe tid med venner og være med på diverse sosiale arrangementer.

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/om-mir/styret/