Tilbake til Hva er MiR?

Styret

WHYN LAM

Styreleder

Whyn er utdannet sosialantropolog og har jobbet med integrering av innvandrere og flyktninger i mange år. Hun har ledet et prosjekt for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) som hadde som formål å bedre samarbeidet mellom hjem og skole i 5 år. Nå jobber hun i Oppfølgingstjenesten i Akershus Fylkeskommune med ungdommer som har falt ut av videregående skole.

Hun har vært leder av Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo. Whyn har to barn i skolealder.

Telefon: +47 906 56 435 / E-post: whyn@mirnett.org

TAHA HUSSEIN AHMED GAFFAR

Nestleder

Taha er utdannet økonom i Sudan. Han har jobbet i Røde Halvmåne og Røde Kors i Sudan i 13 år med krisehåndtering i flyktningeleire. For tiden jobber Taha i Bydel Gamle Oslo som konsulent hos Byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger (BYMIF). Taha har hatt en rekke frivillige verv, og er styreleder i organisasjonen «Fra tigging til trygghet» som hjelper barn som bor og jobber på gata i byer i Sudan. Taha er far til tre barn.

 


VEGARD NERVIK

Styremedlem

Vegard er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han er entreprenør og har startet flere bedrifter innenfor programvare og informasjonsteknologi. Han har bodd og arbeidet i flere land og med forskjellige kulturer, blant annet 9 år i Sør-Afrika, hvor han også var frivillig med å hjelpe vanskeligstilte familier i Kwazulu-Natal gjennom kirken.

Han er far til fire jenter med multikulturell bakgrunn. Vegard er økonomiansvarlig i MiR.

 


 NIMA DIRIYE

Styremedlem

Nima jobber som tospråklig assistent på pedagogisk fagsenter i Bydel Bjerke, Oslo kommune. Nima over en lengre tid jobbet med inkludering, barn- og ungdomstiltak gjennom MiR. Hun er opptatt av temaer som angår barneoppdragelse og likestilling.  Nima er også ICDP-veileder, og har tre sønner.

 

 

 


MAGIDA MOHAMMED

Styremedlem

Magida er utdannet lærer og har mange års erfaring med å jobbe som lærer for barnetrinnet i Irak. I Norge studerer Magida service og samferdsel ved Voksenopplæringen i Oslo.

Det å hjelpe nyankomne innvandrere med informasjon, veiledning og annet hjelp de måtte trenge i forbindelse med det å være ny i Norge er noe Magida er opptatt av. I MiR har Magida blant annet jobbet som morsmålslærer i kurdisk.

Magida er mor til en og i fritiden liker hun å tilbringe tid med venner og være med på diverse sosiale arrangementer.


MEHRAN PAYMARD

Styremedlem

Mehran er utdannet dataingeniør, med pedagogikk i tillegg. Han  jobber til daglig som IT-konsulent for Utdanningsetaten i Oslo Kommune, hvor han blant annet samarbeider med Kriminalomsorgen. Mehran har benyttet sin bakgrunn og kompetanse til å holde datakurs for MiR. Han er koordinator MiR Øvre Romerike. Mehran er også styreleder i PARSforening – Iranske idrett- og kulturforening.

 


KHALID KASSAB

Styremedlem

Khalid har norsk-egyptisk bakgrunn og har fungert som styreleder i MiR-Ung i perioden 2017-2018. Han har jobbet frivillig for MiR siden høsten 2017 og deltatt på en rekke turer som turleder. Khalid er for tiden student innenfor marin-teknikk på NTNU i Trondheim.

 

 


 

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/om-mir/styret/