Tilbake til Hva er MiR?

Ansatte

HEGE KRISTIN IVERSEN

Daglig leder

Er utdannet Master of Science i Development Studies, hvor hun gjorde sitt feltarbeid i Nord-Uganda og skrev masteroppgave om reintegrering av tidligere barnesoldater til lokalsamfunnene. Hun har også sosialantropologi og samfunnsgeografi i fagkretsen. Hege har jobbet i mange år med barn, unge og nærmiljø. De seneste årene har hun arbeidet i et kommunalt tiltak for enslige mindreårige flyktninger. Hege har to døtre i barnehage- og skolealder, og er aktiv og engasjert i sitt nærmiljø.

Telefon: + 47 465 11 176 / E-post: hege@mirnett.org

 


 

 HANS PETTER WIKEN

Organisasjonskonsulent

Hans Petter har bachelor i samfunnsgeografi fra UIO og Master of Science i Development Studies, hvor han gjorde feltarbeid i Nord-India med fokus på arbeidsforholdene i internasjonal klesindustri. Hans Petter har jobbet med asylsøkere i mottak og jobbet 4 år i et kommunalt tiltak for enslige mindreårige flyktninger.

E-post: hanspetter@mirnett.org

 

 


 

PAULINA ZVEZDOVA

Administrasjonsassistent

Paulina startet som frivillig i MiR og sitter i styret til MiR-Ung. Hun er student ved masterstudiet i offentlig administrasjon og styring.

E-post: admin@mirnett.org

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/om-mir/ansatte/