MiR-Ung lanserer egen nettside!

MiR-Ung har lenge hatt felles nettside med MiR, men nå har de endelig fått sin egen. MiR-Ung er et nettverk av og for ungdommer uavhengig av etnisk og sosial bakgrunn, med fokus på at alle barn og unge skal ha like muligheter til å påvirke, og delta i samfunnet.

www.mirung.org kan dere lese mer om MiR-Ung sine prosjekter, turer, aktiviteter, informasjonsarbeid og arrangementer. Det er også en direkte innmeldingsknapp for å bli medlem. MiR-Ung tilbyr individuelt medlemskap og også familiemedlemskap, så hvis du har ett eller flere barn under 26 år så er dette en fin mulighet

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/mir-ung-lanserer-egen-nettside/