MIR Jobbklubb hjelper ungdom på veien mot jobb – jobbmentor og kantinekurs for ungdom

De fleste får sine første jobber via familie og bekjente. Men hva gjør man hvis man er ganske ny i landet, og ikke har så stort nettverk her? Eller når man skal velge en karrierevei, men kanskje ikke kjenner mulighetene godt nok? Da er det godt å ha en personlig støttespiller – en mentor – som kjenner arbeidsmarkedet i Norge!

MIR Jobbklubb har gitt 8 ungdom som har bodd kort tid i Norge, hver sin personlige jobbmentor. Mentorene skal hjelpe dem på veien til å få seg en jobb. Alle mentorene har selv innvandrer- eller minoritetsspråklig bakgrunn. De har meldt seg som mentorer fordi de ønsker å hjelpe ungdom.

– Jeg ønsker å gi noe tilbake, og jeg brenner for å jobbe med barn og ungdom, sier mentor og barnehagepedagog Rahma, og legger til: – Jeg syntes også det hørtes spennende ut med mentorkurs.

Ungdommene og mentorene har planlagt til sammen åtte treff på MIR i løpet av høsten. MIR Jobbklubb er tredelt. Ungdommene får et lite kantinekurs, og skal selv planlegge og lage et måltid for hele gruppa til en av kveldene. Mens ungdommene fikk veiledning i kjøkkenarbeid, får mentorene et kurs i å hvordan de kan gi støtte og konstruktiv hjelp. De siste gangene samles mentorer og ungdom:

– Fokuset i siste halvdel er på krav i arbeidslivet, vi skal trene på ulike sider i jobbsøkerprosessen, og være kreative i bruk av virkemidler, sier Cecilie Nordfeldt, som leder kurset.

Ikke minst skal mentorene få tid og rom til å fokusere på ungdommenes egne ønsker og behov. Basit Jama Abdi, en av mentorene, som selv er fra MERK – Alternative veier inn i arbeidslivet, vil også frivillig holde et CV-kurs for ungdommene i tilknytning til en av kursdagene. Ungdommene ønsker seg først og fremst en ekstrajobb etter skoletid, men de har også mange spørsmål om karriereveien framover. Alle håper å få jobb ved hjelp av tiltaket.

– Jeg har allerede fått vite mye om forskjellige andre aktiviteter som skjer i Oslo, og som kan hjelpe meg å finne jobb. Jeg var ikke så interessert i matlaging, men det var gøy faktisk, sier Yexterly Milegros, som er ungdom og har bodd tre år i Norge. Hun kunne selv tenke seg å jobbe med andre ungdom.

Mentorene gleder seg til være en støtte og veileder på veien mot små og store jobbvalg!

Bildene er tatt av Catalina Lopez

Tilskuddsgiver til prosjektet er Velferdsetaten i Oslo kommune (inkluderingstiltak for unge).

 

 

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/mir-jobbklubb-hjelper-ungdom-pa-veien-mot-jobb-jobbmentor-og-kantinekurs-for-ungdom/