MiR i samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykiskhelse, Hege Iversen, Le Hang Duong, Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk

Le Hang Duong fra Verdensdagen for psykisk helse sammen med Paulina Zvezdova og Hege Iversen fra MiR.

10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Tema for i år går under slagordet ”Gi tid” – en kampanje med fokus på hvordan vi bruker tiden vår, og hvordan vi kan bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. Les mer om kampanjen her.

MiR har bidratt med undervisningsmateriale for voksne med flyktning- og innvandrerbakgrunn til bruk i norskgrupper på mottak, voksenopplæring, frivilligsentraler, bibliotek og liknende samlingsplasser. Last gjerne ned materiell og undervisningsopplegget, eller se pdf-filen under.

MiR har tidligere laget filmer som er relevante for dette temaet, og som vi benytter som en del av undervisningsopplegget. Filmen ”Den gode samtalen” oppmuntrer til refleksjon om mobilbruk og tid med andre rundt oss. og hvordan den kan benyttes effektivt for å få til en god dialog med deltakere. Filmen kan ses på vår YouTube-kanal.

Undervisningsmal-for-foreldre-og-voksne-med-flyktning-bakgrunn-1

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/mir-i-samarbeid-med-verdensdagen-for-psykisk-helse/