MiR blir partnerorganisasjon i ALLEMED

MiRs styre har vedtatt å slutte seg til ALLEMED – Nasjonal Dugnad mot Fattigdom og Utenforskap. MiR har blitt spurt om å slutte seg til partnerskapet for å bidra med et multikulturelt blikk på hva som skal til for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter. Gjennom ALLEMED skal vi jobbe for at vårt nettverk blir enda mer bevisst på hva som kan føre til at barn og unge ikke kan delta i fritidsaktiviteter, og vi vil se på hvordan vi kan bidra til at enda flere får delta. Dette er temaer som er veldig viktige for oss i MiR. Vi har jobbet med barnefattigdom og inkludering gjennom vårt prosjekt «Skritt for skritt» siden 2015. Prosjektet fortsetter i 2019, med støtte fra Bufdir.

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/mir-blir-partnerorganisasjon-i-allemed/