Tilbake til Lokallagene

Bergen

Aktiviteter
  • Friluftsliv – turer i nærområdet
  • Engelskundervisning for barn – annenhver helg på Olsvik skole
  • Morsmålsundervisning for barn
  • Matlagingskurs
  • Yoga

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Ky Nguyen

E-post: kynguyen2510@yahoo.com

Telefon: +47 909 97 633


Tidligere aktiviteter / prosjekter
  • Aerobic
  • Foreldreforum Årstad VGS – MiR-Bergens 3-årige samarbeidsprosjekt med Bergen Katedralskole. Målsetting: Å styrke samarbeidet mellom foreldre-barn og skolen. Dette som en ledd i forebygging av frafall fra videregåendeskoler. I forumet deltok foreldre og barn samt skolen; dette også i nært samarbeid med minoritetsrådgivere fra IMDI
  • MiR-seminar i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune og IMDI i 2010
  • Fattigdomsprosjekt 2010
  • Familielæringskurs 2010
Anti-mobbingsprosjektet AKTOR (AKsept – TOleranse – Respekt)

”AKTOR” skal være en interessevekker. Formålet med prosjektet er å være nettverksbyggende, utviklingsfremmende, forebyggende og en støttespiller for foreldre, barn og skole.

 

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/lokallagene/bergen/