Kurs og foredragsholdere

Permanent link to this article: http://www.mirnett.org/wp/kurs-og-foredragsholdere/

Kurs og seminarer

Temamøte for foreldre 28. februar på Linderud skole MiR ønsker at elever, foreldre og skole skal samarbeide for å hjelpe ungdommene med å finne et egnet yrke Whyn Lam kommer til å holde dette foredraget. Whyn er utdannet sosialantropolog og har forsket på faktorer som bidrar til at innvandrerungdom lykkes på skolen og i samfunnet …

View page »

Våre foredragsholdere

WHYN LAM Whyn Lam har 15 års erfaring med arbeid innenfor feltet hjem og skole. Hun er utdannet sosialantropolog og har jobbet med aksjonsforskning. Hennes bok ”Broer mellom hjem og skole” (tilgjengelig elektronisk på FUG sine hjemmesider) beskriver gode modeller for hvordan skoler kan inkludere foreldre i et videre samarbeid. Hun har forsket på ungdommer med innvandrerbakgrunn; både ungdommer i risikosonen og …

View page »