Kurs- og foredragsholdere

Permanent link to this article: http://www.mirnett.org/wp/kurs-og-foredragsholdere/

WHYN LAM

Whyn Lam har 15 års erfaring med arbeid innenfor feltet hjem og skole. Hun er utdannet sosialantropolog og har jobbet med aksjonsforskning. Hennes bok ”Broer mellom hjem og skole” (tilgjengelig elektronisk på FUG sine hjemmesider) beskriver gode modeller for hvordan skoler kan inkludere foreldre i et videre samarbeid. Hun har forsket på ungdommer med innvandrerbakgrunn; både ungdommer i risikosonen og ungdommer som …

LEOUL MEKONEN

Leoul Mekonen er nesteleder i MiR og har jobbet med flere prosjekter som er rettet mot innvandrerbefolkningen. Han har drevet forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot innvandrerbefolkningen, særlig med de som har ikke vestlig bakgrunn. Leoul har delt sin kompetanse i frivillig- og forebyggendearbeid blant innvandrere på flere områder. Noen av de viktige kompetanseområdene Leoul …