Innvandrerfamilier ut i naturen

I 2018 har MiR fått støtte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning til friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn. Friluftsliv har sterke tradisjoner i Norge, og naturen er en fantastisk arena for fysisk aktivitet og læring. Friluftsliv er både helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig. Men mange som er nye i Norge kan være usikre på hvordan man skal kunne benytte seg av denne arenaen, hvis ikke de kjenner til dette fra hjemlandet. MiR har lang erfaring med å arrangere turer og utflukter for familier som lever i fattigdom. Mange er veldig interessert i å delta på tur, men vet lite om hva som kreves av utstyr, påkledning og planlegging for å gå på tur i naturen. Dette er bakgrunnen for at MiR ønsket å søke om støtte til dette prosjektet. Gjennom prosjektet ønsker MiR å tilføre mer læring i sine turer. Vi vil vise familiene som deltar hvordan man kan bruke naturen, uten at man trenger så mye utstyr, og uten at det skal koste så mye penger. I tillegg til spennende turer i skog og mark får familiene opplæring i alt fra bekledning, pakking av sekk og tilberedning av turmat, til bruk av kart og kompass.

Prosjektet blir i 2018 gjennomført i Bergen, Fredrikstad og Oslo

Gruppen i Bergen har allerede både vært på telttur og besteget fire av Bergens syv fjell. Du kan lese mer om turen her.

 

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/innvandrerfamilier-ut-i-naturen/