Dialogseminar i samarbeid med NAV, felles introduksjonsprogram i Groruddalen

23. juni gjennomførte MiR et dialogseminar på Oslo VO Rosenhof med ca. 60 deltakere inndelt etter språkgruppe. Dialogene ble holdt i separate rom for arabisktalende, eritreisk / tigrinjatalende, somalisktalende og en mindre gruppe bestod av deltakere som snakket ulike språk som kinesisk, engelsk, tamilsk og farsi. 

 

Nazim Jamil, Betty Koreh og Nour Al Houda Thaythay

Gruppeinndelingen etter språkgruppe gjorde dialogen flytende og mer engasjerende. De tre temaene, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og ekstrem kontroll ble tatt opp og diskutert grundig i forhold til regjeringens handlingsplan «Retten til å bestemme over eget liv». I tillegg til MiRs dialogarbeidere og fasilitatorer har NAV-ansatte også bidratt i dialogen siden flere av de ansatte har ulike nasjonalbakgrunner og snakker deltakernes morsmål så som arabisk, kurdisk og farsi. 

 

Senait Afework

Koordinatoren til Felles Introduksjonsprogram i Groruddalen, Kahtra Saba sendte oss følgende refleksjon fra deltakere og ansatte i NAV: 

Kathra Saba, fagutvikler/koordinator felles introduksjonsprogrammet i Groruddalen

De ansatte hadde positiv erfaring med kurset og spesielt med dialogarbeiderne. Kurset gikk på morsmål og det mener de ansatte var et godt utgangspunkt. Deltakerne fikk diskutere temaer som frykt, vold og tvang på sitt språk og det gjorde at dialogen ble veldig fruktbart.

Ansatte opplevde at deltakerne fikk innsikt i det norske samfunnet, om lover og regler som gjelder i forhold til de tematikkene som ble belyst på kursdagen. De mente også at deltakerne hadde nytte av å reflektere over sitt forhold til temaene ut i fra sin kultur og samtidig reflektere over kultur, normer og regler som gjelder i sitt nye hjem. Dette ønsker de at vi skal fortsette med.     

Deltakerne ga tilbakemelding på at de skulle hatt dette mye før. Temaet var interessant og de fikk mulighet til å reflektere og løfte sitt forhold til temaene og deres utgangspunkt for det. De ble utfordret og noen av deltakerne opplevende det som positivt. Deltakerne ga også positiv tilbakemelding på dialog arbeiderne og deres formidlingsevne. Dette ønsker de å ha mer av. Det var flere deltakere som sa de kunne tenke seg å bli dialogarbeidere i fremtiden.

Dialogseminaret var arrangert og gjennomført i samarbeid med NAV, Felles introduksjonsprogram i Groruddalen i Oslo kommune

Leoul Mekonen, prosjektleder i MiR

Mary Okpeh Adaha og leder for felles introduksjonsprogram i Groruddalen Kjersti Søyland

 

 

 

 

 

 

Nina Diriye, projektleder i MIR

Leoul Mekonen, Nour Al Houda Thaythay, Betty Koreh, Nima Diriye, Hege Kristin Iversen og Kathra Saba

 

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/dialogseminar-med-nav/