Kategori: Tidligere nyhetssaker

MiRs ungdomledere skal arbeide mot negativ sosial kontroll

Helgen 27. – 29- september arrangerte MiR ungdomsledersamling rundt temaet negativ sosial kontroll. Prosjektets hovedmålsetning er å drive holdningsskapende og holdningsendrende forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet rettet mot innvandrermiljøer gjennom dialogbasert empowerment arbeid. Sosialantropolog og MiRs styreleder Whyn Lam ledet kurset hvor ungdommene sammen undersøkte problemstillinger knyttet til dette …

Les mer

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/mir-arrangerte-ungdomsledersamling/

MiR i samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Tema for i år går under slagordet ”Gi tid” – en kampanje med fokus på hvordan vi bruker tiden vår, og hvordan vi kan bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. Les mer om kampanjen her. MiR har bidratt med undervisningsmateriale for …

Les mer

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/mir-i-samarbeid-med-verdensdagen-for-psykisk-helse/

MiR deltok på integreringskonferansen

Representanter fra MiR deltok i årets integreringskonferanse den 24 september. Dette er regjeringens årlige konferanse med integrering i fokus, arrangert av IMDi. Kunnskaps og integreringsminister Jan Tore Sanner åpnet konferansen, og statsekretærer fra flere departementer var også tilstede. Mayada Mustafa og Liva Mohammednoori Delir fra MiR deltok i panelsamtalen mellom ungdom og foreldre. Mayada er …

Les mer

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/mir-deltok-pa-integreringskonferansen/

Helsefestivalen ble en stor suksess!

  20. og 21. september ble Helsefestivalen arrangert, med seminaret ” Sosial ulikhet i helse – Hvordan ivareta fysisk og psykisk helse for alle?” på fredagen, og en storstilt feiring med  helse i fokus på ”Åpen dag” på Youngstorget på lørdagen. MiR var en av hovedarrangørene, i lag med THI – Tverrkulturell Helseinfo, Link Oslo …

Les mer

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/helsefestivalen-ble-en-stor-sukksess/