Kategori: Tidligere nyhetssaker

Ressurspersonsamling i tilknytting Stoltenbergutvalgets rapport Nye sjanser – bedre læring

Engasjementet er stort på våre ressurspersonsamlinger. Rett før påske møttes MiRs ressurspersoner for å diskutere innholdet i Stoltenbergutvalgets rapport NOU 2019: 3 – Nye sjanser – bedre læring, som retter seg mot å redusere forskjeller mellom gutter og jenter i skolen. MiR har som mål å komme med konstruktive innpill til dette temaet, godt forankret …

Les mer

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/ressurspersonsamling-i-tilknytting-stoltenbergutvalgets-rapport-nye-sjanser-bedre-laering/

Min Kropp – Mitt Liv!

MiR har nylig gjennomført prosjektet «Min Kropp – Mitt Liv» med støtte fra Helseetaten i Oslo. Formålet med prosjektet har vært å gjøre unge voksne med innvandrerbakgrunn mer bevisst hvilke valg de tar rundt egen helse. Gjennom prosjektet har vi nådd ut til nyankomne innvandrere på voksenopplæringen, hvor vi har holdt dialogsamlinger på ulike språk, …

Les mer

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/min-kropp-mitt-liv/

Årsrapport 2018

MiRs årsrapport er nå tilgjengelig for nedlasting her. 2018 har vært et begivenhetsrikt år for MiR, med mange spennende prosjekter, aktiviteter og arrangementer. Vi ønsker å takke tilskuddsgivere og samarbeidspartnere for støtten og det gode samarbeidet i året som har gått.    

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/arsrapport-2018-post/

MiR blir partnerorganisasjon i ALLEMED

MiRs styre har vedtatt å slutte seg til ALLEMED – Nasjonal Dugnad mot Fattigdom og Utenforskap. MiR har blitt spurt om å slutte seg til partnerskapet for å bidra med et multikulturelt blikk på hva som skal til for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter. Gjennom ALLEMED skal vi jobbe for at vårt …

Les mer

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/mir-blir-partnerorganisasjon-i-allemed/