Category Archive: Prosjekter

MiR samarbeider med Primærmedisinsk Verksted

MiR har fått støtte fra IMDI for å jobbe videre med tiltaket “Et liv uten frykt og tvang”. Prosjektet har som formål å være holdningsskapende og virke forebyggende mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet – dette samsvarer med regjeringens nye handlingsplan “Retten til å bestemme over eget liv”. 04. Mai hadde MiR et møte …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.mirnett.org/wp/mir-samarbeider-med-primaermedisinsk-verksted/

Turer med MiR – friluftsliv og andre aktiviteter

I fjor arrangerte MiR tre vellykkede turer med mange deltakere. Den første turen var for minoritetsfamilier i Oslo der det totalt var 54 deltakere. Turen ble organisert på slutten av sommerferien og gruppen dro fra Oslo til Brennabu Leirskole på Vaset i Valdres. Der ble det arrangert forskjellige aktiviteter som deltakerne selv var med på å planlegge og gjennomføre – …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.mirnett.org/wp/turer-med-mir-friluftsliv-og-andre-aktiviteter/

Tiltak mot problematisk dataspillatferd blant innvandrerungdommer

Dette prosjektet ble først startet opp i 2014, med en videreføring i 2016. I 2014 hadde MIR møter med flere familier som var interessert i prosjektet – MIR ga ut informasjon og kartla utfordringer. Foreldrene som deltok på tiltaket ønsket videre kurs og veiledning. I 2016 arrangerte MIR tre samlinger for foreldre som var interesserte i temaet. …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.mirnett.org/wp/problematisk-dataspillatferd/

Radioprogram med Whyn Lam og Farshad Mohseni på Radio Latin-Amerika

Styreleder Whyn Lam og styremedlem Farshad Mohseni var hos Radio Latin-Amerika for å prate om ungdom, seksualitet og prevensjon. Whyn Lam sier til Radio Latin-Amerika at det var viktig å starte med prosjektet fordi dette med seksualitet kan være tabu blant mange med innvandrerbakgrunn; mange blir stresset når de kommer til Norge og får høre at på skolen begynner …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.mirnett.org/wp/radioprogram-med-whyn-lam-og-farshad-mohseni-hos-radio-latin-amerika/

Older posts «