Barnehagen som en viktig møteplass

10. mars er barnehagens dag. Årets slagord er ”Ulike sammen”, med fokus på inkludering og tilhørighet i barnehagefellesskapet. 

Barnehagen og skolen hjelper mot forskjeller, diskriminering og utestenging, men bare hvis barna og foreldrene føler seg ivaretatt. Dette forteller en ny rapport hvor også Norge ble undersøkt. Forskerne viser at de ansatte i barnehager og skoler har en viktig rolle som bindeledd mellom foreldre og samfunnet. Foreldrene har også en viktig rolle for å skape tillitt.

Rapporten skriver at ”Foreldre med flerkulturell bakgrunn kan bidra med mye, dersom de opplever støtte fra storsamfunnet. Disse foreldrene bør involveres mer av skoler og barnehager. Dette vil kreve at skoler og barnehager endrer måten å jobbe på, slik at disse foreldrene føler seg møtt.”

Khadan N. Nafstad

MiR mener at det er veldig viktig å satse på foreldresamarbeid. Derfor har vi også nominert Khadan N. Nafstad til å sitte i Foreldreutvalget for barnehager (FUB). FUB er opprettet av Kunnskapsdepartementet og Khadan er en av 6 medlemmer som representerer FUB i perioden 2020 til 2023.

Khadan er selv mor for to døtre og har tidligere vært FAU-medlem i barnehage og skole. Hun er også den eneste i FUB som har minoritetsbakgrunn. Khadan forteller at fokusområdet for Barnehagedagen 2020, tilhørighet og det å være inkludert i barnehagefellesskapet, er viktig siden det er med på å verdsette alle deltakerne og deres bidrag til fellesskapet. Hun sier videre at hun vil ”være med å synliggjøre og minne på resten av gruppa hvor viktig det er å hele tiden holde det fokuset.”

MiR er stolte av å få en ressursperson som Khadan inn i FUB som har en stor forståelse for hvor viktig skole og barnehage er som møteplass for foreldre med minoritetsbakgrunn.

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/barnehagen-som-en-viktig-moteplass/